Availability Calendar
-->

LIêN HỆ

Hotline: (+84) 981 151 488 Skype Status


Khách Sạn Galliot

Địa chỉ: 61A Nguyễn Thiện Thuật – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại: + 84 2583 528 555

Fax: + 84 2583 528 559

Email: info@galliothotel.com

MST: 4201535700