Availability Calendar
-->

BẢO MẬT

Hotline: (+84) 981 151 488 Skype Status


Chính sách bảo mật

I. Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Khách sạn Galliot thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (Sau đây gọi tắt là “Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của Khách sạn Galliot (Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”) thông qua website: www.galliothotel.com

1.   Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

Khách sạn Galliot thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:

-       Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ lưu trú.

-       Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng.

-      Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại về sản phẩm và dịch vụ lưu trú của Khách sạn Galliot tới Khách hàng.

-       Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng để giải quyết và cải thiện chất lượng dịch vụ của Khách sạn Galliot

-       Nâng cao tính an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.

2.   Loại thông tin thu thập

Những loại Thông tin cá nhân mà Khách sạn Galliot thu thập từ Khách hàng gồm:

-       Thông tin cá nhân như: họ và tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu, CMND hoặc giấy tờ xác minh nhân thân khác (ngày cấp, nơi cấp), quốc tịch, quốc gia

-       Thông tin liên lạc như: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email

Các Thông tin cá nhân trên được yêu cầu cung cấp đối với những dịch vụ cụ thể, Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, Khách sạn Galliot không thể cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ đầy đủ. 

Khách sạn Galliot cần sự hỗ trợ từ phía Khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, Khách hàng vui lòng thông báo cho Khách sạn Galliot về bất kỳ sự thay đổi nào trong Thông tin cá nhân Khách hàng bằng cách liên hệ với Khách sạn Galliot qua các phương tiện được công bố trên website. 

3.   Phương pháp thu thập thông tin

Khách sạn Galliot thu thập các Thông tin cá nhân của Khách hàng nêu tại Mục 2 trên đây thông qua website bằng bản mẫu đặt phòng

4.   Thời gian lưu trữ thông tin thu thập 

Khách sạn Galliot sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ của Khách sạn Galliot trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng, hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập, hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

5.   Công bố thông tin thu thập 

Khách sạn Galliot có thể công bố các Thông tin cá nhân thu thập từ Khách hàng cho bên thứ ba, như các đối tác của Khách sạn Galliot, các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan khác nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.

Website này có thể chứa đựng các liên kết hoặc hoặc tham chiếu đến một số website khác mà tại đó chính sách bảo mật này có thể không được áp dụng. Khách sạn Galliot không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật hoặc nội dung của các website khác.  Khách hàng nên chắc rằng mình đã đọc và đồng ý với chính sách bảo mật của bất kỳ website nào mà Khách hàng truy cập.  

Khi cung cấp thông tin cho website này, Khách hàng mặc nhiên đã đồng ý với việc thu thập, sử dụng và công bố thông tin đó theo Chính sách bảo mật này.

Ngoài ra Khách sạn Galliot có thể phải cung cấp các Thông tin cá nhân của Khách hàng cho các cơ quan chức năng vì các mục đích an toàn an ninh và các mục đích khác theo luật định.

6.   Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý Thông tin cá nhân
Công ty TNHH Thúy Thành Nha Trang
61A Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang – Khánh Hòa
Tel: +84.58.3528555 – Fax: +84.58.3528557
Email: info@galliothotel.com 

7.   Quyền chỉnh sửa Thông tin cá nhân của Khách hàng
Khách hàng có thể thực hiện quyền chỉnh sửa Thông tin cá nhân của Khách hàng bằng cách liên hệ với Khách sạn Galliot qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website của Khách sạn Galliot

Trường hợp Khách hàng cung cấp cho Khách sạn Galliot các Thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, Khách sạn Galliot không thể bảo vệ được quyền bảo mật riêng tư của Khách hàng theo quy định trên.

8.   Cam kết sẽ bảo mật Thông tin cá nhân của Khách hàng

Khách sạn Galliot cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho Khách sạn Galliot trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Khách sạn Galliot không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Khách sạn Galliot, Khách sạn Galliot sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.  

9.   Phương thức thanh toán:

Thông tin về thẻ tín dụng như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn của tất cả giao dịch của Khách hàng được xử lý thông qua giao thức SSL với tiêu chuẩn bảo mật thẻ quốc tế.  Thanh toán các loại thẻ: Visa, Master Card .. Khách sạn Galliot không lưu giữ bất kỳ thông tin nào về thẻ của Khách hàng. Do đó, Khách hàng có thể hoàn toàn an tâm rằng thông tin thẻ của Khách hàng sẽ được bảo đảm an toàn

10. Thay đổi Chính sách bảo mật 

Khách sạn Galliot sẽ chỉnh sửa Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết.  Bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên website của Khách sạn Galliot để Khách hàng biết.

Những điều khoản, điều kiện và nội dung của website này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Khách sạn Galliot Nha Trang
61A Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang,  Khánh Hòa, Viet Nam
Tel: +84 58 3528555
Fax: +84 58 3528557

II. Các chính sách chung:  

a. Chính sách trẻ em:

- Trẻ em dưới 5 tuổi được miễn phí ăn sáng khi sử dụng chung giường với bố mẹ (tối đa 01 trẻ em/ phòng)

- Trẻ em từ 5 đến11 tuổi sử dụng chung giường với bố mẹ không đặt gường phụ, sẽ tính phí ăn sáng 70% (tối đa 01 trẻ em/phòng)

- Trẻ em từ 12 tuổi tính theo phụ thu như người thứ ba.

- Hai trẻ em dưới 11 tuổi ngủ chung phòng với cha mẹ thì phải đặt thêm giường phụ.

b. Giờ nhận và trả phòng:

- Giờ nhận phòng: 14:00

- Giờ trả phòng: Trước 12:00 trưa

- Trả trước 18:00: phụ thu 50% tiền phòng

- Trả sau 18:00: Tính 100% tiền phòng

c. Hủy dịch vụ:

* Mùa thấp điểm (4, 5, 9, 10, 11)

- Hủy trên 7 ngày khách đến không tính phí.

- Hủy từ 3 – 7 ngày khách đến tính 50% tiền phòng đêm đầu tiên

- Hủy từ 1 – 2 ngày hoặc khách không đến tính 100% tiền phòng của toàn thời gian đã đặt

* Các ngày Lễ , Tết & Mùa cao điểm ( 1,2, 3, 6, 7, 8, 12)

- Hủy trên 21 ngày khách đến không tính phí.

- Hủy từ 10 - 20 ngày khách đến tính 50% tiền phòng đêm đầu tiên

- Hủy từ 4 - 9 ngày khách đến tính 100% tiền phòng đêm đầu tiên

- Hủy từ 3 ngày hoặc không đến tính 100% tiền phòng của toàn thời gian đã đặt