Liên hệ
Galliot Hotel

Địa chỉ: 61A Nguyễn Thiện Thuật – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại: + 84 2583 528 555

Fax: + 84 2583 528 559

Email: info@galliothotel.com

MST: 4201535700

Liên hệ

Dịch vụ khác
Galliot Hotel
Login Form
Register Form